Ansökan medlemskap

För norrmän utgår en extra avgift om man vill ha tidningen Svensk Golf, ange under "övrigt" om du vill ha tidningen. För att få reda på vad avgiften är på just nu, ring vårt kansli på +46-571-34101.
Ange även under övrigt om du har spelrätt eller vill köpa en.